GEOMANTIČNE TOČKE IN ZDRAVILNA ENERGIJA  

Narava zdravi. Nekatera mesta v naravi niso primerna za človekovo bivanje in življenje. Spet druga pa nas popolnoma regenerirajo. Takim krajem – naravnim regeneratorjem pravimo tudi zdravilna mesta ali geomantične točke.

Geomantične točke so primarna čista polja, naravnega izvora. Na zemljišču oziroma na planetu so razporejene vsepovsod, vendar razporeditev ni enakomerna, ponekod jih ni, tam kjer so, pa se pojavljajo v grupah. Prav tako niso enakomerno razporejene po čistosti biopolja. Pri nas je njihova čistost med 40 in 80, vendar se lahko najde tudi bolj čiste. Na otokih Egejskega morja na Peloponezu, na Malti, v Egiptu, pa pogosto najdemo geomantične točke, ki imajo čistost biopolja do 300 ali še več. Geomantične točke z največjo čistostjo biopolja najdemo praviloma tam, kjer so v preteklosti nastali prvi zametki bodočih civilizacij.

Geomantične točke se nahajajo na zemljišču dolgo časa, na istem mestu, po več deset tisoč let, ne vemo ali so povezane z geološko sestavo tal ali z magnetnim poljem Zemlje, vsekakor pa so povezane z ostalimi prostorskimi dimenzijami. Na območjih z nizko entropijo se neovirano izmenjujejo informacije med dimenzijami, zato so taka območja meddimenzijonalna vrata.


V geomantičnih točkah se ljudje počutijo bolje. Če pa na takem območju živijo dalj časa se izboljša njihovo zdravje. Generatorje biopolja zato uporabljamo za uravnoteženje energijskega polja v naših bivališčih, tam, kjer je to potrebno. Te naprave učinkujejo preventivno in kurativno na naše zdravje. Stare kulture so tudi izdelovale generatorje biopolja. Danes jih najdemo v muzejih, na primer minojska kultura, stari Egipt, antična Grčija,Veneti.

Geomantične točke se nahajajo na zemljišču dolgo časa, na istem mestu, po več deset tisoč let, ne vemo ali so povezane z geološko sestavo tal ali z magnetnim poljem Zemlje, vsekakor pa so povezane z ostalimi prostorskimi dimenzijami. Na območjih z nizko entropijo se neovirano izmenjujejo informacije med dimenzijami, zato so taka območja meddimenzijonalna vrata.

Znanih je mnogo primerov, ko so postavljali svetišča najprej poganska na zelo čiste geomantične točke. Običajno so tam kasneje sezidali cerkev. Torej, če imamo probleme, pojdimo v hribe, tam se nam odpre uvid in rešitev za naše težave.

  

RADIESTEZIJA

Radiestezija je zelo stara veda, saj se prvi, kasnejšim ba­jalicam podobni instrumenti pojavljajo na jamskih slika­rijah v južni Franciji že v času 15.000 let pred našim štet­jem in kasneje v jamah severne Afrike okoli 13.500 let pred našim štetjem. Prve eksponate radiestezijskih in­strumentov so našli v 19. stoletju v grobnicah starega Egip­ta, v Dolini kraljev. To so bila tako imenovana egiptovska nihala izis, karnak in oziris, ki se v različnih modifikacijah še dandanes pojavljajo po svetu. Ta nihala datirajo v čas 4.500-3.500 let pred našim štetjem. Tudi stara Kitajska je poznala radiestezijske instrumente, saj so bile v starih ki­tajskih knjigah objavljene nekatere slike, ki prikazujejo uporabo nekakšnih bajalic. Znanje in vedenje, ki ga sluti­mo v izgubljeni Atlantidi, je prišlo v stari Egipt, od tod v antično Grčijo, od tam pa postopoma v razvitejša mesta tedanje dobe. S pomočjo radiestezije so ugotavljali bla­godejna in škodljiva sevanja, kar so sicer kasneje imeno­vali geomantične preiskave. Ko je I. 389 pogorela ena naj­večjih knjižnic te dobe v Aleksandriji, so bila pozabljena mnoga znanja Egipčanov, Etruščanov in Grkov.

Blagodejne energije so lahko zemeljskega, ali kozmičnega izvora. Blagodejna sevanja v radiesteziji merimo v enotah »Bovis« B. Spodnja stopnja blagodejnosti je okrog 1000 B, pa do 10000 B ki je zgornja meja ki jo večina ljudi koristno stalno prenaša. Od 10000 B pa do 25000 B je stalna koristna intenziteta za ljudi, ki se z radiestezijskimi energijami stalno ukvarjajo. Nad to mejo pa so intenzitete moči, na katerih smemo biti brez posledic le določen čas, odvisno od posameznika. Torej so zdravilne točke primerne za določeni čas bivanja na njih, ker imajo nad 25000 B moči – tudi do 200000 B. Na zdravilni točki so valovanja določene frekvence in valovne dolžine. Če je ta frekvenca in valovna dolžina taka kot valovna dolžina in frekvenca zdravega organa (pri bolezni odstopajo frekvence in valovne dolžine energetskega polja obolelega organa), takrat zaradi rezonance energetsko polje začne ponovno vibrirati na pravilen način, in to počasi povzroči ozdravljenje na celičnem nivoju – oziroma fizičnem telesu. Zato smo tudi na zdravilnih točkah na Razkrižju napisali na vsaki točki posebno, katero bolezen zdravi, in priporočljiv čas zadrževanja na točki. Število potrebnih obiskov je različno od posameznikov, in od stopnje poškodbe na fizičnem telesu. Če je pri določeni osebi bolezen močno napredovala, jo je včasih na ta način ni možno pozdraviti. Pri tej obliki terapije, podobno kot pri bioenergiji verovanje v to, oziroma efekt avtosugestije ne vpliva na rezultat zdravljenja, ker so to energije ki zdravijo neodvisno od naših prepričanj. V sproščenem stanju imamo  večjo senzibilnost, in so rezultati hitrejši. Večina oseb v sproščenem stanju na točki v kratkem času občuti mravljince, ali toploto, ali neki drugi pojav. Nekaterim se pri terapiji najprej stanje rahlo poslabša, po tem pa sledi izboljšanje.

Glede na vaš problem in želene rezultate, nas prosimo kontaktirajte in priporočili vam bomo obisk ene ali več geomantičnih točk oz. obist teh krajev.